Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.

Population and Dwelling Count Highlight Tables, 2011 Census

Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses

About

This table presents the 2011 and 2006 population counts and the 2011 dwelling counts, land area, population density and population ranking for all census subdivisions by a selected province or territory, as well as the percentage change in the population counts between 2006 and 2011. In addition, the table shows the census subdivision type.

Data table
Geography

Data table navigation menu

Page 1 of 1 | Show entries
Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses
Geographic name CSD typeFootnote 1 Population Private dwellings, 2011 Land area in square kilometres, 2011 Population density per square kilometre, 2011 CSD population rank, 2011
2011 2006 % change Total Occupied by usual residents National Prov. / Terr.
Geographic name: alpha sort Z to A Geographic name: alpha sort A to Z Type: alpha sort Z to A Type: alpha sort A to Z Population, 2011 - total: sort highest to lowest Population, 2011 - total: sort lowest to highest Population, 2006 - total: sort highest to lowest Population, 2006 - total: sort lowest to highest Population, % change: sort highest to lowest Population, % change: sort lowest to highest Private dwellings, 2011 - total: sort highest to lowest Private dwellings, 2011 - total: sort lowest to highest Private dwellings, 2011 - occupied by usual residents: sort highest to lowest Private dwellings, 2011 - occupied by usual residents: sort lowest to highest Land area in square kilometres, 2011: sort highest to lowest Land area in square kilometres, 2011: sort lowest to highest Population density per square kilometre, 2011: sort highest to lowest Population density per square kilometre, 2011: sort lowest to highest Population rank, 2011 - national: sort highest to lowest Population rank, 2011 - national: sort lowest to highest Population rank, 2011 - provinces and territories: sort highest to lowest Population rank, 2011 - provinces and territories: sort lowest to highest
Canada    33,476,688 31,612,897 5.9 14,569,633 13,320,614 8,965,121.42 3.7    
British Columbia    4,400,057 4,113,487 7.0 1,945,365 1,764,637 922,509.29 4.8    
Tipella 7 IRI 26 34 -23.5 13 10 0.00 7,647.1 4,715 556
Coquitlam 1 IRI 39 24 62.5 13 13 0.02 2,228.6 4,645 532
Louis Creek 4 IRI 15 18 -16.7 8 8 0.02 847.5 4,781 582
Portier Pass 5 IRI 0 0  ··· 0 0 0.02 0.0 4,932 657
Babine Lake 21B IRI 0 0  ··· 0 0 0.02 0.0 4,932 657
Yekwaupsum 18 IRI 23 20 15.0 11 10 0.02 942.6 4,738 563
Windy Mouth 7 IRI 5 0  ··· 2 2 0.03 193.8 4,853 615
Seaichem 16 IRI 53 54 -1.9 27 25 0.03 1,853.1 4,572 514
Hopetown 10A IRI 0 0  ··· 0 0 0.03 0.0 4,932 657
Boothroyd 8A (Part) IRI 0 0  ··· 0 0 0.03 0.0 4,932 657
Unnamed 10 IRI 15 19 A -21.1 11 10 0.03 477.7 4,781 582
Shawniken 4B IRI 15 0  ··· 10 8 0.04 421.3 4,781 582
Michel Gardens 36 IRI 10 0  ··· 5 5 0.04 241.5 4,807 591
Fort Rupert 1 IRI 46 5 820.0 17 17 0.05 964.4 4,608 525
Seton Lake 5 IRI 5 5 0.0 5 4 0.06 89.6 4,853 615
Sachsa 4 IRI 0 0  ··· 2 0 0.07 0.0 4,932 657
Kulspai 6 IRI 95 98 -3.1 27 27 0.07 1,325.0 4,389 464
Tzart-Lam 5 IRI 32 32 0.0 8 8 0.07 428.4 4,681 544
Yale Town 1 IRI 10 10 0.0 8 7 0.09 116.4 4,807 591
Nekalliston 2 IRI 0 0  ··· 1 0 0.09 0.0 4,932 657
Esowista 3 IRI 176 160 10.0 36 36 0.10 1,829.5 4,082 417
Clakamucus 2 IRI 0 5 -100.0 1 1 0.10 0.0 4,932 657
Skwahla 2 IRI 0 0  ··· 0 0 0.10 0.0 4,932 657
Fontas 1 IRI 5 0  ··· 1 1 0.10 48.9 4,853 615
Kitzowit 20 IRI 20 39 -48.7 7 7 0.12 163.8 4,749 569
Oclucje 7 IRI 30 54 -44.4 9 8 0.12 243.5 4,689 549
Waiwakum 14 IRI 111 103 7.8 40 33 0.12 900.2 4,317 448
Tsussie 6 IRI 88 73 20.5 21 21 0.13 697.9 4,420 472
Canim Lake 4 IRI 0 0  ··· 1 1 0.13 0.0 4,932 657
Skuppah 4 IRI 5 16 -68.8 4 4 0.13 38.8 4,853 615
Klahkamich 17 IRI 52 60 -13.3 18 16 0.13 391.3 4,576 516
Houpsitas 6 IRI 182 182 0.0 46 41 0.14 1,345.2 4,063 415
Nekliptum 1 IRI 53 0  ··· 12 12 0.14 383.2 4,572 514
Tin Wis 11 IRI 0 16 -100.0 0 0 0.14 0.0 4,932 657
Chekwelp 26 IRI 0 20 -100.0 1 1 0.14 0.0 4,932 657
Kippase 2 IRI 211 271 -22.1 79 75 0.14 1,511.5 3,958 399
Woyenne 27 IRI 301 569 A -47.1 76 73 0.15 2,061.6 3,642 363
Kluachon Lake 1 IRI 0 0  ··· 0 0 0.15 0.0 4,932 657
Kumcheen 1 IRI 39 42 -7.1 15 15 0.15 253.6 4,645 532
Refuge Cove 6 IRI 72 103 -30.1 41 32 0.17 432.7 4,503 496
Squirrel Cove 8 IRI 0 5 -100.0 1 1 0.17 0.0 4,932 657
Kahntah 3 IRI 0 0  ··· 4 0 0.17 0.0 4,932 657
Nohomeen 23 IRI 5 10 -50.0 2 2 0.17 28.8 4,853 615
Chuchhraischin IRI 0 A  ··· 0 0 0.18 0.0 4,932 657
Skuppah 2A IRI 0 0  ··· 0 0 0.19 0.0 4,932 657
Nanaimo Town 1 IRI 377 279 35.1 127 123 0.20 1,866.3 3,369 343
Yakweakwioose 12 IRI 39 37 5.4 13 12 0.21 188.0 4,645 532
Aitchelitch 9 IRI 18 15 20.0 5 5 0.21 86.2 4,768 578
Spences Bridge IRI 0 26 A -100.0 1 1 0.21 0.0 4,932 657
Baezaeko River 27 IRI 0 0  ··· 3 1 0.22 0.0 4,932 657
Kahmoose 4 IRI 88 73 20.5 34 31 0.22 407.2 4,420 472
Esquimalt  IRI 0.22    
Kil-pah-las 3 IRI 0 5 -100.0 2 1 0.22 0.0 4,932 657
Poison Creek 17A IRI 0 5 -100.0 1 1 0.22 0.0 4,932 657
Fountain 11 IRI 0 10 -100.0 2 1 0.22 0.0 4,932 657
Fountain Creek 8 IRI 5 5 0.0 2 2 0.23 22.1 4,853 615
Thomas Point 5 IRI 0 0  ··· 0 0 0.23 0.0 4,932 657
Ehatis 11 IRI 70 79 -11.4 12 12 0.23 302.9 4,510 497
Zacht 5 IRI 25 15 66.7 5 5 0.23 108.0 4,719 558
Puntzi Lake 2 IRI 5 0  ··· 3 3 0.23 21.5 4,853 615
Chenahkint 12 IRI 0 10 -100.0 3 0 0.24 0.0 4,932 657
Galiano Island 9 IRI 0 0  ··· 0 0 0.24 0.0 4,932 657
Quatsino Subdivision 18 IRI 214 234 -8.5 85 76 0.24 886.1 3,946 398
Sechelt (Part) IGD 22 17 29.4 16 11 0.24 90.5 4,742 564
Paqulh IRI 0 10 -100.0 3 0 0.25 0.0 4,932 657
Stawamus 24 IRI 97 96 1.0 27 27 0.26 377.7 4,374 461
Mission 5 IRI 25 51 -51.0 13 11 0.26 96.1 4,719 558
Ahaminaquus 12 IRI 0 0  ··· 0 0 0.27 0.0 4,932 657
Kowtain 17 IRI 37 34 8.8 11 11 0.27 136.3 4,658 538
Fishtrap 19 IRI 20 20 0.0 13 10 0.28 72.2 4,749 569
Mission 1 IRI 574 569 0.9 173 171 0.28 2,067.7 2,821 310
Matsqui 4 IRI 498 426 16.9 284 280 0.28 1,777.3 3,013 321
Union Bay 4 IRI 116 111 4.5 38 38 0.29 400.8 4,297 445
Fountain 12 IRI 15 5 200.0 4 4 0.30 50.6 4,781 582
Alexis Creek 25 IRI 0 0  ··· 1 0 0.30 0.0 4,932 657
Katzie 2 IRI 0 37 -100.0 1 1 0.31 0.0 4,932 657
Q'alatkú7em IRI 84 71 18.3 22 22 0.31 271.5 4,435 477
Guhthe Tah 12 IRI 157 173 -9.2 55 54 0.31 506.3 4,150 426
Palling 1 IRI 5 75 -93.3 4 2 0.32 15.7 4,853 615
Gwayasdums 1 IRI 38 40 -5.0 17 16 0.32 119.5 4,652 536
Est-Patrolas 4 IRI 41 15 173.3 9 9 0.33 126.2 4,632 529
Squaw-hay-one 11 IRI 40 43 -7.0 11 10 0.33 121.5 4,635 531
Theik 2 IRI 31 41 -24.4 9 9 0.34 91.5 4,686 548
Silverton VL 195 185 5.4 148 97 0.35 550.5 4,019 408
Sachteen IRI 5 A  ··· 3 3 0.36 14.1 4,853 615
Priest's Valley 6 IRI 598 653 -8.4 334 323 0.36 1,670.9 2,766 305
Necait 6 IRI 16 16 0.0 8 6 0.37 43.3 4,774 579
Uncha Lake 13A IRI 5 16 -68.8 6 5 0.38 13.3 4,853 615
Bucktum 4 IRI 5 0  ··· 1 1 0.38 13.1 4,853 615
Whonnock 1 IRI 0 0  ··· 0 0 0.39 0.0 4,932 657
Alexis Creek 16 IRI 0 0  ··· 1 1 0.39 0.0 4,932 657
Tuckkwiowhum 1 IRI 36 34 5.9 15 12 0.40 90.4 4,661 539
Klickkumcheen 18 IRI 87 104 -16.3 31 30 0.40 218.0 4,428 476
Lakahahmen 11 IRI 185 214 -13.6 89 80 0.40 462.5 4,056 412
Shingle Point 4 IRI 0 0  ··· 0 0 0.40 0.0 4,932 657
Boston Bar 1A IRI 0 0  ··· 0 0 0.41 0.0 4,932 657
Ahahswinis 1 IRI 160 148 8.1 60 57 0.41 392.2 4,136 423
Dead Point 5 IRI 10 0  ··· 6 6 0.42 23.9 4,807 591
Katzie 1 IRI 229 246 -6.9 67 65 0.42 540.2 3,889 386
Cowichan Lake IRI 33 15 120.0 9 9 0.43 77.6 4,676 542
Macoah 1 IRI 22 19 15.8 11 10 0.43 50.9 4,742 564
Tatla West 11 IRI 5 0  ··· 1 1 0.45 11.1 4,853 615
Saddle Rock 9 IRI 0 0  ··· 0 0 0.45 0.0 4,932 657
Squaam 2 IRI 10 5 100.0 32 4 0.46 21.9 4,807 591
Good Hope Lake S-É 0 32 -100.0 0 0 0.47 0.0 4,932 657
Papyum 27 IRI 29 27 7.4 9 9 0.47 61.5 4,703 552
Mission Lands 17 IRI 0 A -100.0 0 0 0.48 0.0 4,932 657
Babine 25 IRI 81 105 -22.9 49 29 0.48 167.2 4,454 480
Sundayman's Meadow 3 IRI 5 0  ··· 9 1 0.49 10.2 4,853 615
Seymour Creek 2 IRI 107 75 42.7 33 31 0.49 218.1 4,335 454
Tsulquate 4 IRI 491 432 13.7 113 107 0.50 986.3 3,033 324
Skawahlook 1 IRI 0 19 -100.0 1 1 0.50 0.0 4,932 657
Harris 3 IRI 5 5 0.0 3 2 0.51 9.8 4,853 615
Stullawheets 8 IRI 48 54 -11.1 22 22 0.51 93.8 4,601 523
Musqueam 4 IRI 5 5 0.0 2 2 0.53 9.4 4,853 615
Alberni 2 IRI 10 5 100.0 3 3 0.55 18.3 4,807 591
Village Island 1 IRI 0 0  ··· 0 0 0.55 0.0 4,932 657
Paska Island 3 IRI 0 0  ··· 0 0 0.55 0.0 4,932 657
Blackwater Meadow 11 IRI 0 0  ··· 0 0 0.56 0.0 4,932 657
Burns Lake 18 IRI 55 102 A -46.1 20 19 0.56 99.0 4,563 510
Lower Post S-É 105 113 -7.1 38 37 0.56 188.3 4,341 456
Homalco 9 IRI 203 220 -7.7 76 73 0.56 360.2 3,991 404
Canim Lake 2 IRI 5 10 -50.0 4 4 0.56 8.9 4,853 615
Omineca 1 IRI 10 5 100.0 1 1 0.57 17.7 4,807 591
Malachan 11 IRI 162 199 -18.6 76 55 0.57 284.0 4,127 421
Iskut 6 IRI 207 335 -38.2 82 70 0.58 356.3 3,971 401
Comox 1 IRI 251 272 -7.7 117 110 0.58 431.3 3,808 375
Barnston Island 3 IRI E 49 -100.0 E 1 1 0.58 0.0 4,932 657
Cassimayooks (Mayook) 5 IRI 5 5 0.0 3 2 0.62 8.1 4,853 615
Coglistiko River 29 IRI 0 0  ··· 0 0 0.62 0.0 4,932 657
Skins Lake 16B IRI 20 26 -23.1 7 6 0.63 32.0 4,749 569
Siska Flat IRI 106 104 A 1.9 38 37 0.63 167.8 4,339 455
Lukseetsissum 9 IRI 21 20 5.0 10 9 0.65 32.3 4,745 566
Nickel Palm 4 IRI 10 5 100.0 6 4 0.66 15.2 4,807 591
Duncan Lake 2 IRI 10 10 0.0 5 5 0.67 15.0 4,807 591
Tsaukan 12 IRI 0 5 -100.0 1 1 0.67 0.0 4,932 657
Skins Lake 16A IRI 0 0  ··· 3 2 0.67 0.0 4,932 657
Nicomen 1 IRI 64 49 30.6 21 18 0.68 94.7 4,535 503
Ittatsoo 1 IRI 240 200 20.0 90 89 0.68 354.9 3,843 380
Williams Prairie Meadow 1A IRI 10 19 -47.4 7 3 0.68 14.7 4,807 591
Cahoose 12 IRI 0 0  ··· 0 0 0.68 0.0 4,932 657
Inklyuhkinatko 2 IRI 41 40 2.5 15 13 0.69 59.5 4,632 529
Tzetzi Lake 11 IRI 0 0  ··· 0 0 0.69 0.0 4,932 657
Schkam 2 IRI 132 138 -4.3 37 35 0.69 190.3 4,228 433
Toby's Meadow 4 IRI 0 0  ··· 1 0 0.70 0.0 4,932 657
Tatla't East 2 IRI 0 5 -100.0 1 1 0.70 0.0 4,932 657
Canoe Creek 1 IRI 97 57 70.2 27 27 0.70 137.7 4,374 461
New Songhees 1A IRI 1,678 1,643 2.1 917 837 0.71 2,363.4 1,500 216
Kwawkwawapilt 6 IRI 342 351 -2.6 199 196 0.71 480.7 3,487 348
Skowkale IRI 795 638 A 24.6 371 347 0.72 1,110.8 2,383 282
Skweahm 10 IRI 292 304 -3.9 139 135 0.72 405.6 3,672 366
Opitsat 1 IRI 156 174 -10.3 52 47 0.72 216.5 4,156 427
Tacla Lake (Ferry Landing) 9 IRI 0 0  ··· 0 0 0.73 0.0 4,932 657
Nanoose IRI 204 191 6.8 80 78 0.73 280.3 3,981 403
Lytton 9B IRI 0 5 -100.0 1 1 0.73 0.0 4,932 657
Alexis Creek 24 IRI 0 0  ··· 0 0 0.74 0.0 4,932 657
Qualicum IRI 81 86 -5.8 32 31 0.74 108.8 4,454 480
T'Sou-ke IRI 219 214 A 2.3 86 80 0.75 293.4 3,932 396
Slocan VL 296 314 -5.7 162 135 0.78 381.7 3,658 364
Hamilton Creek 2 IRI 0 0  ··· 0 0 0.81 0.0 4,932 657
Coquitlam 2 IRI 5 5 0.0 1 1 0.81 6.2 4,853 615
Kloklowuck 7 IRI 5 0  ··· 3 3 0.81 6.1 4,853 615
Albert Flat 5 IRI 15 15 0.0 8 7 0.82 18.3 4,781 582
Pentledge 2 IRI 0 0  ··· 0 0 0.83 0.0 4,932 657
Yuquot 1 IRI 10 5 100.0 1 1 0.83 12.1 4,807 591
Fountain 1B IRI 51 0  ··· 16 15 0.87 58.8 4,582 518
New Denver VL 504 512 -1.6 308 243 0.87 579.6 2,995 319
Towinock 2 IRI 5 5 0.0 4 3 0.88 5.7 4,853 615
Scowlitz 1 IRI 10 10 0.0 4 4 0.88 11.3 4,807 591
Lezbye 6 IRI 0 21 -100.0 0 0 0.89 0.0 4,932 657
Alexis Creek 6 IRI 0 0  ··· 4 0 0.91 0.0 4,932 657
Gordon River 2 IRI 96 101 -5.0 33 29 0.92 104.4 4,386 463
Anacla 12 IRI 73 95 -23.2 46 41 0.93 78.7 4,497 492
Trout Lake Alec 16 IRI 21 0  ··· 5 3 0.94 22.3 4,745 566
Nickeyeah 25 IRI 16 20 -20.0 6 6 0.94 17.0 4,774 579
Schelowat 1 IRI 10 5 100.0 4 4 0.96 10.4 4,807 591
Fountain 10 IRI 5 0  ··· 2 2 0.97 5.2 4,853 615
Skwayaynope 26 IRI 5 5 0.0 2 1 0.98 5.1 4,853 615
Swan Lake 3 IRI 5 5 0.0 3 2 0.99 5.1 4,853 615
Salmon River Meadow 7 IRI 0 0  ··· 1 1 1.00 0.0 4,932 657
Sowchea 3 IRI 0 10 -100.0 1 1 1.00 0.0 4,932 657
Chilco Lake 1 IRI 43 5 760.0 22 17 1.01 42.8 4,628 528
Campbell River 11 IRI 424 381 11.3 153 144 1.02 417.5 3,220 335
Tseatah 2 IRI 16 10 60.0 5 5 1.04 15.4 4,774 579
Dease Lake 9 IRI 58 68 -14.7 17 15 1.05 55.1 4,555 506
Burrard Inlet 3 IRI 1,472 1,405 4.8 780 729 1.06 1,393.4 1,623 233
Peters 1 IRI 27 43 -37.2 11 8 1.14 23.7 4,711 555
Babine 17 IRI 175 154 13.6 53 50 1.14 153.7 4,088 418
Kulkayu (Hartley Bay) 4 IRI 20 157 -87.3 10 10 1.14 17.6 4,749 569
Klahkowit 5 IRI 0 0  ··· 0 0 1.14 0.0 4,932 657
Tatelkus Lake 28 IRI 0 0  ··· 0 0 1.14 0.0 4,932 657
Yawaucht 11 IRI 10 5 100.0 2 2 1.16 8.6 4,807 591
Nkaih 10 IRI 0 0  ··· 0 0 1.16 0.0 4,932 657
Klehkoot 2 IRI 10 10 0.0 6 6 1.17 8.5 4,807 591
Halalt 2 IRI 160 152 5.3 41 37 1.20 133.4 4,136 423
Marktosis 15 IRI 695 661 5.1 171 161 1.20 579.0 2,577 293
Kleetlekut 22 IRI 5 5 0.0 3 3 1.21 4.1 4,853 615
Agats Meadow 8 IRI 0 0  ··· 1 0 1.21 0.0 4,932 657
Oyster Bay 12 IRI 89 89 A 0.0 21 19 1.23 72.4 4,417 471
Lytton 4E IRI 5 0  ··· 3 3 1.25 4.0 4,853 615
Hagwilget 1 IRI 238 229 3.9 90 78 1.27 187.1 3,857 381
Kanaka Bar IRI 15 62 A -75.8 7 7 1.27 11.8 4,781 582
Betty Creek 18 IRI 0 0  ··· 0 0 1.29 0.0 4,932 657
Alkali Lake 4A IRI 5 5 0.0 2 2 1.30 3.9 4,853 615
Joeyaska 2 IRI 44 44 0.0 16 16 1.30 33.8 4,626 527
Langley 5 IRI 0 0  ··· 0 0 1.30 0.0 4,932 657
Skwah 4 IRI 216 230 -6.1 56 56 1.31 165.0 3,940 397
Alexis Creek 34 IRI 0 0  ··· 2 0 1.32 0.0 4,932 657
Semiahmoo IRI 108 109 -0.9 75 63 1.33 81.3 4,328 452
Holachten 8 IRI 316 266 18.8 136 132 1.33 237.2 3,574 359
Spuzzum 1 IRI 32 20 60.0 17 16 1.34 24.0 4,681 544
Skwali 3 IRI 10 10 0.0 4 4 1.35 7.4 4,807 591
Squiaala IRI 80 114 A -29.8 33 29 1.35 59.2 4,462 484
Matsqui Main 2 IRI 81 75 8.0 23 22 1.36 59.7 4,454 480
Dog Creek 1 IRI 80 109 -26.6 37 32 1.36 58.6 4,462 484
Fountain 1 IRI 130 165 -21.2 48 46 1.38 94.4 4,239 436
Francois Lake 7 IRI 10 10 0.0 6 3 1.38 7.3 4,807 591
Quinsam 12 IRI 246 208 18.3 88 85 1.38 177.8 3,824 378
North Tacla Lake IRI 183 131 A 39.7 88 57 1.39 131.6 4,061 414
Ashcroft 4 IRI 76 50 52.0 31 28 1.40 54.3 4,482 488
Jean Baptiste 28 IRI 5 5 0.0 4 4 1.42 3.5 4,853 615
Coryatsaqua (Moricetown) 2 IRI 88 170 -48.2 40 38 1.43 61.4 4,420 472
Popkum 1 IRI 5 15 -66.7 2 2 1.45 3.5 4,853 615
Telegraph Creek IRI 5 78 A -93.6 1 1 1.46 3.4 4,853 615
Montrose VL 1,030 1,012 1.8 440 431 1.46 704.6 2,039 264
Kopchitchin 2 IRI 32 32 0.0 19 19 1.48 21.6 4,681 544
Kitamaat 2 IRI 514 514 0.0 190 179 1.51 340.0 2,969 318
Lytton 9A IRI 5 45 -88.9 5 2 1.52 3.3 4,853 615
Zeballos VL 125 189 -33.9 123 64 1.56 80.3 4,261 442
Seymour Meadows 19 IRI 0 0  ··· 1 0 1.57 0.0 4,932 657
Cayoosh Creek 1 IRI 54 52 3.8 27 24 1.57 34.3 4,569 512
Blind Creek 6 IRI 25 21 19.0 10 10 1.58 15.8 4,719 558
Seah 5 IRI 20 10 100.0 5 5 1.60 12.5 4,749 569
Squawkum Creek 3 IRI 108 97 11.3 31 31 1.63 66.5 4,328 452
Alexis Creek 14 IRI 0 0  ··· 1 1 1.65 0.0 4,932 657
Halhalaeden IRI 5 A 0.0 2 2 1.66 3.0 4,853 615
Speyum 3 IRI 0 0  ··· 1 1 1.67 0.0 4,932 657
Sandy Harry 4 IRI 5 0  ··· 1 1 1.68 3.0 4,853 615
Alexis Creek 17 IRI 0 0  ··· 0 0 1.70 0.0 4,932 657
Capilano 5 IRI 2,700 2,492 8.3 1,375 1,316 1.72 1,572.2 1,085 160
Ohamil 1 IRI 77 89 -13.5 21 21 1.73 44.6 4,475 487
Alert Bay VL 445 456 A E -2.4 E 245 214 1.73 257.3 3,180 331
Lytton 4A IRI 0 15 -100.0 0 0 1.75 0.0 4,932 657
Spintlum Flat 3 IRI 5 0  ··· 2 2 1.78 2.8 4,853 615
McMillan Island 6 IRI 68 63 7.9 26 23 1.78 38.1 4,517 501
McCartney's Flat 4 IRI 32 49 -34.7 14 13 1.81 17.7 4,681 544
Tadinlay 15 IRI 0 0  ··· 1 0 1.82 0.0 4,932 657
Tahltan 1 IRI 0 0  ··· 14 1 1.83 0.0 4,932 657
Musqueam 2 IRI 1,569 1,371 14.4 556 544 1.84 853.2 1,571 224
Alexis 9 IRI 25 5 400.0 8 8 1.88 13.3 4,719 558
Warfield VL 1,700 1,729 -1.7 812 767 1.89 900.7 1,492 214
Hesquiat 1 IRI 5 10 -50.0 2 1 1.90 2.6 4,853 615
Nuuautin 2 IRI 128 118 8.5 40 38 1.92 66.5 4,251 440
Peq-Paq 22 IRI 0 A  ··· 0 0 1.93 0.0 4,932 657
Babine 6 IRI 93 78 19.2 46 31 1.99 46.8 4,399 468
Ye Koo Che 3 IRI 88 93 -5.4 46 27 1.99 44.2 4,420 472
Ulkatcho 13 IRI 0 0  ··· 0 0 2.01 0.0 4,932 657
Duck Lake 7 IRI 1,917 1,923 -0.3 1,301 972 2.02 950.3 1,364 194
Inkahtsaph 6 IRI 0 5 -100.0 1 1 2.02 0.0 4,932 657
Garden IRI 10 10 A 0.0 3 3 2.04 4.9 4,807 591
Quaee 7 IRI 91 148 -38.5 49 32 2.04 44.6 4,409 469
Tsa Xana 18 IRI 234 221 5.9 62 57 2.05 113.9 3,872 384
Pouce Coupe VL 738 739 -0.1 318 301 2.06 358.5 2,490 286
Baptiste Meadow 2 IRI 5 0  ··· 2 2 2.06 2.4 4,853 615
Duncan CY 4,932 4,986 -1.1 2,533 2,384 2.07 2,381.7 718 96
South Saanich 1 IRI 818 571 43.3 208 205 2.09 391.6 2,341 278
Keremeos VL 1,330 1,289 3.2 703 663 2.09 635.4 1,734 247
Nequatque IRI 292 174 A 67.8 106 100 2.10 139.2 3,672 366
Tanakut 4 IRI 5 10 -50.0 8 4 2.10 2.4 4,853 615
Zoht 4 IRI 25 25 0.0 14 14 2.11 11.9 4,719 558
Cahoose 10 IRI 0 0  ··· 0 0 2.15 0.0 4,932 657
Skookumchuck 4 IRI 94 72 30.6 33 30 2.16 43.5 4,396 467
Dog Creek 2 IRI 30 48 -37.5 11 11 2.19 13.7 4,689 549
Bulkley River 19 IRI 38 36 5.6 16 14 2.23 17.0 4,652 536
Nanaimo River IRI 287 279 A 2.9 98 97 2.24 128.2 3,688 368
Lohbiee 3 IRI 118 80 47.5 42 37 2.28 51.7 4,289 444
Elhlateese 2 IRI 19 27 -29.6 14 7 2.30 8.3 4,764 576
Puckatholetchin 11 IRI 5 5 0.0 4 3 2.37 2.1 4,853 615
Seaspunkut 4 IRI 15 15 0.0 8 8 2.40 6.3 4,781 582
Greenwood CY 708 625 13.3 415 368 2.42 292.7 2,550 292
Laketown 3 IRI 10 27 -63.0 8 6 2.44 4.1 4,807 591
Salmo VL 1,139 1,007 13.1 546 519 2.44 466.2 1,910 258
Malahat 11 IRI 102 90 13.3 22 22 2.45 41.6 4,352 458
Kaslo VL 1,026 1,072 -4.3 559 464 2.48 413.6 2,044 265
Alert Bay IRI 537 485 A 10.7 214 207 2.48 216.3 2,901 313
Tzeachten 13 IRI 1,467 1,188 23.5 744 711 2.52 582.2 1,631 235
Stryen 9 IRI 75 18 316.7 22 20 2.53 29.7 4,488 490
Lions Bay VL 1,318 1,328 -0.8 556 507 2.53 520.2 1,741 248
Chilhil 6 IRI 70 51 37.3 29 28 2.54 27.5 4,510 497
Upper Sumas 6 IRI 187 182 2.7 61 56 2.57 72.9 4,046 410
Skway 5 IRI 98 89 10.1 30 28 2.59 37.9 4,371 460
Alkali Lake 1 IRI 353 363 -2.8 118 113 2.59 136.3 3,450 346
Kshish 4 IRI 0 10 -100.0 0 0 2.62 0.0 4,932 657
Tork 7 IRI 47 74 -36.5 33 29 2.63 17.9 4,605 524
Becher Bay 1 IRI 324 140 131.4 113 102 2.63 123.0 3,542 351
Towdystan Lake 3 IRI 10 20 -50.0 5 4 2.64 3.8 4,807 591
Ulkatcho 14A IRI 138 219 -37.0 72 58 2.66 51.8 4,211 431
Isidore's Ranch 4 IRI 0 0  ··· 0 0 2.67 0.0 4,932 657
Thomas Squinas Ranch 2A IRI 20 10 100.0 8 7 2.69 7.4 4,749 569
East Saanich 2 IRI 1,709 1,637 4.4 893 853 2.69 634.5 1,486 212
Fruitvale VL 2,016 1,952 3.3 862 810 2.71 745.3 1,326 189
Chum Creek 2 IRI 51 78 -34.6 32 22 2.77 18.4 4,582 518
Hazelton VL 270 E 293 -7.8 E 135 111 2.80 96.5 3,741 371
Cole Bay 3 IRI 322 258 24.8 83 82 2.82 114.3 3,552 353
Marble Canyon 3 IRI 68 62 9.7 30 24 2.84 23.9 4,517 501
Upper Nepa 6 IRI 10 16 -37.5 8 6 2.90 3.5 4,807 591
Fountain 3 IRI 10 5 100.0 3 3 2.93 3.4 4,807 591
Johny Sticks 2 IRI 20 15 33.3 5 5 3.07 6.5 4,749 569
Kitasoo 1 IRI 322 282 14.2 101 95 3.09 104.3 3,552 353
Nak'azdli (Necoslie 1) IRI 534 495 7.9 204 183 3.11 171.8 2,909 316
Pashilqua 2 IRI 30 39 -23.1 13 12 3.13 9.6 4,689 549
Masset 1 IRI 614 694 -11.5 248 241 3.21 191.5 2,741 302
Kitselas 1 IRI 220 78 182.1 81 72 3.34 65.9 3,924 395
Redstone Flat 1 IRI 185 163 13.5 59 55 3.45 53.7 4,056 412
Louis Squinas Ranch 14 IRI 0 0  ··· 0 0 3.46 0.0 4,932 657
Tsinstikeptum 10 IRI 1,186 1,036 14.5 532 487 3.46 342.4 1,857 255
Cheam 1 IRI 223 205 8.8 74 71 3.50 63.8 3,911 391
Liard River 3 IRI 58 0  ··· 28 26 3.58 16.2 4,555 506
Alexis Creek 21 IRI 0 0  ··· 2 0 3.61 0.0 4,932 657
North Bay 5 IRI 75 66 13.6 39 29 3.66 20.5 4,488 490
Lillooet 1 IRI 222 195 13.8 96 87 3.69 60.2 3,917 393
Douglas 8 IRI 10 10 0.0 6 5 3.74 2.7 4,807 591
Chase VL 2,495 2,409 3.6 1,236 1,128 3.77 662.5 1,145 172
Fort Ware 1 IRI 250 239 4.6 90 75 3.84 65.1 3,810 376
Tsahaheh 1 IRI 584 425 37.4 194 184 3.91 149.3 2,805 309
Euchinico Creek 17 IRI 0 26 -100.0 0 0 3.92 0.0 4,932 657
Nedoats 11 IRI 0 5 -100.0 1 0 4.00 0.0 4,932 657
Soda Creek 1 IRI 33 47 -29.8 15 14 4.03 8.2 4,676 542
Fraser Lake VL 1,167 1,113 4.9 543 482 4.07 286.9 1,878 256
Squinas 2 IRI 161 176 -8.5 68 47 4.17 38.6 4,134 422
Anahim's Meadow IRI 0 15 A -100.0 7 1 4.20 0.0 4,932 657
Inkluckcheen IRI 199 186 A 7.0 66 63 4.25 46.8 4,010 407
Enderby CY 2,932 2,828 3.7 1,454 1,347 4.26 687.7 1,025 153
Gibsons T 4,437 4,182 6.1 2,180 2,013 4.29 1,033.4 766 107
Basque 18 IRI 5 5 0.0 4 2 4.30 1.2 4,853 615
Oregon Jack Creek 5 IRI 5 0  ··· 2 1 4.35 1.1 4,853 615
Prophet River 4 IRI 129 86 50.0 57 49 4.40 29.3 4,246 437
Sik-e-dakh 2 IRI 222 225 -1.3 75 69 4.40 50.5 3,917 393
Kluskus 1 IRI 39 32 21.9 15 13 4.47 8.7 4,645 532
Sayward VL 317 341 -7.0 186 149 4.51 70.3 3,568 356
Soowahlie 14 IRI 187 211 -11.4 67 59 4.59 40.7 4,046 410
Binche 2 (Pinchie 2) IRI 111 110 0.9 41 35 4.64 23.9 4,317 448
McBride VL 586 660 -11.2 312 256 4.64 126.4 2,800 308
Nazco 20 IRI 132 117 12.8 40 36 4.67 28.3 4,228 433
Charley Boy's Meadow 3 IRI 0 0  ··· 6 0 4.71 0.0 4,932 657
Little Springs IRI 10 15 A -33.3 7 6 4.73 2.1 4,807 591
Switsemalph IRI 129 130 A -0.8 67 42 4.83 26.7 4,246 437
Kitsumkaylum 1 IRI 302 251 20.3 98 90 4.85 62.2 3,640 362
Nesuch 3 IRI 110 116 -5.2 46 44 4.86 22.7 4,326 451
Cape Mudge 10 IRI 143 175 -18.3 67 61 4.94 28.9 4,194 430
Gitanyow 1 IRI 383 387 -1.0 112 108 5.01 76.4 3,351 341
Whispering Pines 4 IRI 60 64 -6.3 20 19 5.04 11.9 4,546 505
Nautley (Fort Fraser) 1 IRI 201 153 31.4 67 65 5.07 39.6 3,999 405
Sidney T 11,178 11,315 -1.2 5,776 5,328 5.12 2,183.6 355 53
Skidegate 1 IRI 709 781 -9.2 344 295 5.12 138.3 2,548 291
White Rock CY 19,339 18,755 3.1 10,498 9,866 5.13 3,773.5 209 32
Valemount VL 1,020 1,018 0.2 592 474 5.17 197.4 2,051 266
Armstrong CY 4,815 4,241 13.5 2,067 1,986 5.19 928.0 731 100
Fort George (Shelley) 2 IRI 80 107 -25.2 35 32 5.23 15.3 4,462 484
Tahsis VL 316 366 -13.7 397 168 5.26 60.0 3,574 359
Nesikep 6 IRI 5 0  ··· 4 3 5.43 0.9 4,853 615
Chawathil 4 IRI 163 171 -4.7 48 46 5.43 30.0 4,124 420
Dzitline Lee 9 IRI 15 17 -11.8 10 4 5.44 2.8 4,781 582
Switsemalph 3 IRI 90 63 42.9 27 22 5.46 16.5 4,413 470
Oliver T 4,824 4,395 A 9.8 2,293 2,152 5.50 877.1 728 99
Belcarra VL 644 676 -4.7 292 268 5.50 117.1 2,684 298
Quesnel 1 IRI 73 128 -43.0 25 24 5.56 13.1 4,497 492
Harrison Hot Springs VL 1,468 1,573 -6.7 908 666 5.57 263.5 1,628 234
Paul's Basin 2 IRI 36 34 5.9 11 9 5.65 6.4 4,661 539
Ingenika Point S-É 102 0  ··· 38 28 5.65 18.0 4,352 458
Moricetown 1 IRI 259 227 14.1 97 87 5.74 45.2 3,781 372
Lumby VL 1,731 1,634 5.9 756 716 5.74 301.6 1,477 211
Bella Bella 1 IRI 1,095 1,066 2.7 393 356 5.85 187.3 1,958 260
Katit 1 IRI 63 85 -25.9 38 35 6.04 10.4 4,538 504
Radium Hot Springs VL 777 735 5.7 1,190 343 6.34 122.5 2,416 283
Lytton VL 228 235 -3.0 137 113 6.54 34.8 3,893 387
Tsawwassen IRI 720 762 A -5.5 319 303 6.55 110.0 2,526 289
Burns Lake VL 2,029 2,107 -3.7 846 766 6.59 307.7 1,316 188
Numukamis 1 IRI 10 5 100.0 3 3 6.71 1.5 4,807 591
Chilco Lake 1A IRI 0 42 -100.0 1 1 6.80 0.0 4,932 657
Ucluelet DM 1,627 1,487 9.4 814 711 6.81 238.9 1,539 222
Tsinstikeptum 9 IRI 5,882 5,171 13.7 3,145 2,791 6.92 850.4 623 82
Telkwa VL 1,350 1,295 4.2 498 497 7.04 191.9 1,717 243
Port Alice VL 805 821 -1.9 559 412 7.04 114.4 2,371 280
Bonaparte 3 IRI 138 127 8.7 58 45 7.06 19.5 4,211 431
Esquimalt DM 16,209 16,840 -3.7 8,638 8,038 7.08 2,290.1 252 40
Nooaitch 10 IRI 127 120 5.8 47 43 7.30 17.4 4,253 441
Creston 1 IRI 113 124 -8.9 44 39 7.53 15.0 4,311 446
Clinton VL 636 598 A 6.4 367 318 7.89 80.6 2,700 299
Slosh 1 IRI 223 227 -1.8 92 87 7.89 28.3 3,911 391
Scotch Creek 4 IRI 19 15 26.7 62 10 7.94 2.4 4,764 576
Lake Cowichan T 2,974 3,012 A -1.3 1,458 1,324 8.05 369.6 1,013 150
Nakusp VL 1,569 1,524 3.0 790 706 8.05 194.8 1,571 224
Sliammon 1 IRI 730 682 7.0 348 312 8.14 89.7 2,505 287
Stellaquo (Stella) 1 IRI 205 186 10.2 71 66 8.31 24.7 3,975 402
Lower Hat Creek 2 IRI 54 50 8.0 18 17 8.38 6.4 4,569 512
Chehalis 5 IRI 537 560 -4.1 157 156 8.39 64.0 2,901 313
Creston T 5,306 4,826 9.9 2,679 2,464 8.47 626.8 677 91
Osoyoos T 4,845 E 4,752 2.0 E 2,965 2,260 8.56 566.3 725 98
Alexandria IRI 52 42 A 23.8 16 12 8.58 6.1 4,576 516
Upper Hat Creek 1 IRI 29 40 -27.5 13 12 9.01 3.2 4,703 552
Tache 1 IRI 409 375 9.1 124 107 9.03 45.3 3,263 336
Kuper Island 7 IRI 446 361 23.5 126 125 9.12 48.9 3,177 330
Hustalen 1 IRI 26 73 -64.4 45 15 9.14 2.8 4,715 556
Pavilion 1 IRI 51 56 -8.9 24 23 9.42 5.4 4,582 518
Five Mile Point 3 IRI 49 95 -48.4 32 29 10.02 4.9 4,594 522
Langley CY 25,081 23,606 E 6.2 E 11,810 11,315 10.22 2,454.6 165 30
McLeod Lake 1 IRI 73 94 -22.3 45 42 10.23 7.1 4,497 492
Cache Creek VL 1,040 1,037 0.3 512 473 10.25 101.5 2,027 263
Grand Forks CY 3,985 4,036 -1.3 1,918 1,834 10.43 382.0 829 120
Princeton T 2,724 2,780 A -2.0 1,504 1,304 10.47 260.2 1,075 158
Gitanmaax 1 IRI 627 723 -13.3 227 206 10.48 59.8 2,720 301
Tofino DM 1,876 1,655 13.4 1,033 765 10.53 178.2 1,389 200
Oak Bay DM 18,015 17,908 0.6 8,190 7,764 10.53 1,710.3 229 35
Invermere DM 2,955 3,002 -1.6 1,912 1,219 10.73 275.3 1,018 152
Shuswap IRI 293 169 73.4 148 121 10.74 27.3 3,668 365
Barriere DM 1,773 1,432 A 23.8 876 806 10.77 164.7 1,449 205
Gold River VL 1,267 1,362 -7.0 790 560 10.78 117.5 1,790 251
Sechelt (Part) IGD 797 827 -3.6 394 354 10.80 73.8 2,380 281
Canal Flats VL 715 700 2.1 440 297 10.86 65.8 2,538 290
Cheslatta 1 IRI 84 86 -2.3 52 32 10.87 7.7 4,435 477
Pemberton VL 2,369 2,192 8.1 1,111 979 10.89 217.5 1,191 174
Gitsegukla 1 IRI 448 721 -37.9 135 131 10.98 40.8 3,166 329
Nicola Lake 1 IRI 144 153 -5.9 60 58 11.32 12.7 4,190 429
Golden T 3,701 3,811 -2.9 1,722 1,539 11.41 324.4 876 128
Doig River 206 IRI 120 124 -3.2 49 46 11.44 10.5 4,280 443
Chemainus 13 IRI 683 684 -0.1 158 153 11.73 58.2 2,600 294
North Vancouver CY 48,196 45,165 6.7 24,206 22,789 11.83 4,073.8 100 20
Nelson CY 10,230 9,258 10.5 4,899 4,627 11.93 857.7 393 58
Ladysmith T 7,921 7,538 5.1 3,564 3,410 11.99 660.6 478 67
Midway VL 674 621 8.5 337 306 12.24 55.0 2,618 296
Kispiox 1 IRI 536 617 -13.1 214 189 12.31 43.5 2,904 315
Sicamous DM 2,441 2,676 -8.8 1,916 1,119 12.71 192.0 1,168 173
North Thompson 1 IRI 252 236 6.8 107 95 12.89 19.6 3,805 374
Lower Similkameen 2 IRI 50 47 6.4 21 17 12.98 3.9 4,587 521
Port Clements VL 378 440 -14.1 222 178 13.04 29.0 3,365 342
Sahhaltkum 4 IRI 320 310 3.2 117 103 13.43 23.8 3,559 355
High Bar 1 IRI 5 0  ··· 1 1 13.45 0.4 4,853 615
105 Mile Post 2 IRI 21 5 320.0 5 5 13.62 1.5 4,745 566
Blueberry River 205 IRI 210 187 12.3 70 66 13.72 15.3 3,964 400
Port McNeill T 2,505 2,623 -4.5 1,106 1,005 13.77 181.9 1,141 171
View Royal T 9,381 8,768 7.0 4,138 3,950 14.36 653.3 423 61
Parksville CY 11,977 10,993 9.0 6,216 5,686 14.44 829.6 335 47
Fernie CY 4,448 4,217 5.5 2,848 1,988 14.83 299.8 764 106
Bella Coola 1 IRI 852 788 8.1 293 255 15.24 55.9 2,289 276
Smithers T 5,404 5,217 3.6 2,265 2,192 15.27 353.8 668 89
Dolphin Island 1 IRI 405 417 -2.9 149 120 15.45 26.2 3,280 337
Stone 1 IRI 201 212 -5.2 50 46 15.47 13.0 3,999 405
New Westminster CY 65,976 58,549 12.7 32,605 30,586 15.63 4,222.2 81 18
Cowichan Valley D RDA 2,971 2,823 5.2 1,356 1,269 15.67 189.7 1,015 151
Deep Creek 2 IRI 111 132 -15.9 46 40 15.67 7.1 4,317 448
Peachland DM 5,200 4,883 6.5 2,652 2,311 15.75 330.2 683 92
Canoe Creek 2 IRI 0 5 -100.0 0 0 15.76 0.0 4,932 657
Salmon River 1 IRI 45 53 -15.1 17 16 16.13 2.8 4,617 526
Kitimat-Stikine E RDA 3,988 4,002 -0.3 1,785 1,678 16.48 241.9 827 119
Seabird Island IRI 594 548 8.4 208 198 16.55 35.9 2,777 306
Williams Lake 1 IRI 227 237 -4.2 85 80 16.60 13.7 3,896 388
Comox T 13,627 12,385 A 10.0 6,236 5,974 16.74 814.3 289 43
Chopaka 7 & 8 IRI 70 54 29.6 27 25 16.95 4.1 4,510 497
Taylor DM 1,373 1,384 -0.8 563 532 17.09 80.4 1,701 241
Quaaout 1 IRI 234 186 25.8 222 99 17.10 13.7 3,872 384
Canim Lake 1 IRI 224 243 -7.8 68 67 17.31 12.9 3,906 389
Gitwangak 1 IRI 500 465 7.5 153 152 17.62 28.4 3,006 320
Colwood CY 16,093 14,687 9.6 6,395 6,096 17.66 911.2 253 41
Okanagan (Part) 1 IRI 69 92 -25.0 37 36 17.76 3.9 4,514 500
Qualicum Beach T 8,687 8,502 2.2 4,536 4,129 17.98 483.2 443 63
Coldwater 1 IRI 349 254 37.4 114 112 18.36 19.0 3,464 347
Cheakamus 11 IRI 56 82 -31.7 20 19 18.84 3.0 4,562 509
Pemynoos 9 IRI 0 0  ··· 0 0 18.95 0.0 4,932 657
West Moberly Lake 168A IRI 95 51 86.3 47 36 19.38 4.9 4,389 464
Victoria CY 80,017 78,057 2.5 47,691 42,957 19.47 4,109.4 67 14
Castlegar CY 7,816 7,259 7.7 3,517 3,349 19.58 399.3 482 68
Port Alberni CY 17,743 17,548 1.1 8,428 7,942 19.76 897.9 233 36
Masset VL 884 940 -6.0 504 400 20.61 42.9 2,229 275
Chuchuwayha 2 IRI 76 64 18.8 31 29 21.37 3.6 4,482 488
Sunshine Coast E RDA 3,482 3,552 -2.0 1,584 1,433 21.60 161.2 912 135
Alberni-Clayoquot E RDA 2,885 2,822 2.2 1,243 1,203 21.92 131.6 1,034 154
Toosey 1 IRI 113 128 -11.7 43 41 22.49 5.0 4,311 446
Cowichan Valley C RDA 4,796 4,530 5.9 2,195 2,113 22.59 212.3 733 102
Fort St. John CY 18,609 17,402 6.9 8,238 7,480 22.69 820.2 218 34
Mount Currie IRI 1,306 1,181 A 10.6 402 393 22.94 56.9 1,750 249
Enderby 2 IRI 390 353 10.5 145 140 23.08 16.9 3,326 339
Cowichan IRI 2,337 1,797 A 30.1 526 499 23.30 100.3 1,202 176
Fort St. James DM 1,691 1,350 A 25.3 760 674 23.47 72.0 1,494 215
New Hazelton DM 666 627 6.2 313 280 24.36 27.3 2,640 297
Dawson Creek CY 11,583 10,994 5.4 5,406 4,859 24.37 475.4 343 49
Neskonlith IRI 237 206 A 15.0 86 79 24.77 9.6 3,860 382
Merritt CY 7,113 6,998 E 1.6 E 3,115 2,903 24.82 286.6 532 74
Shackan 11 IRI 55 43 27.9 28 27 25.52 2.2 4,563 510
Port Moody CY 32,975 27,512 19.9 12,989 12,628 25.89 1,273.8 132 24
Stony Creek 1 IRI 332 384 -13.5 143 131 26.41 12.6 3,525 349
Lillooet DM 2,322 E 2,324 -0.1 E 1,181 1,068 27.51 84.4 1,207 179
Lantzville DM 3,601 3,661 -1.6 1,538 1,463 27.66 130.2 891 131
Canoe Creek 3 IRI 0 39 -100.0 0 0 28.03 0.0 4,932 657
Anmore VL 2,092 1,785 17.2 706 628 28.24 74.1 1,289 185
Powell River CY 13,165 12,957 1.6 6,199 5,901 28.91 455.3 297 44
Cumberland VL 3,398 2,762 23.0 1,455 1,404 29.00 117.2 933 139
Port Coquitlam CY 56,342 E 52,687 6.9 E 21,533 20,651 29.17 1,931.3 89 19
Courtenay CY 24,099 22,021 A 9.4 11,377 10,889 29.38 820.2 171 31
East Moberly Lake 169 IRI 324 275 17.8 110 103 31.13 10.4 3,542 351
Cranbrook CY 19,319 18,329 A 5.4 8,509 8,141 31.95 604.7 210 33
Williams Lake CY 10,832 10,744 0.8 4,947 4,528 33.13 327.0 366 55
S1/2 Tsimpsean 2 IRI 83 118 -29.7 48 30 33.53 2.5 4,445 479
Trail CY 7,681 7,237 6.1 4,013 3,675 34.93 219.9 488 69
Hope Island 1 IRI 15 5 200.0 7 5 35.09 0.4 4,781 582
Quesnel CY 10,007 9,326 7.3 4,627 4,328 35.38 282.8 400 59
Queen Charlotte VL 944 948 -0.4 518 435 35.62 26.5 2,158 273
Ashnola 10 IRI 73 38 92.1 28 25 35.91 2.0 4,497 492
Columbia Lake 3 IRI 131 153 -14.4 184 55 36.03 3.6 4,233 435
North Saanich DM 11,089 10,823 2.5 4,847 4,503 37.25 297.7 358 54
Highlands DM 2,120 1,903 11.4 830 779 38.05 55.7 1,275 182
Anahim's Flat 1 IRI 475 526 -9.7 125 122 38.53 12.3 3,091 326
Port Hardy DM 4,008 3,822 4.9 2,037 1,752 38.73 103.5 822 117
Bridge River 1 IRI 236 208 13.5 85 84 38.83 6.1 3,864 383
Sechelt DM 9,291 8,454 9.9 4,828 4,296 39.01 238.2 426 62
Langford CY 29,228 22,459 30.1 12,731 11,680 39.94 731.9 147 28
Halfway River 168 IRI 170 102 66.7 63 60 40.31 4.2 4,105 419
Revelstoke CY 7,139 7,230 -1.3 3,379 3,076 40.76 175.1 531 73
Sun Peaks Mountain VL 371 426 A -12.9 1,091 176 40.86 9.1 3,389 344
Hope DM 5,969 6,185 -3.5 2,929 2,632 41.14 145.1 615 81
Central Saanich DM 15,936 15,745 1.2 6,934 6,597 41.33 385.6 256 42
Tobacco Plains 2 IRI 57 67 -14.9 23 23 41.74 1.4 4,561 508
Granisle VL 303 364 -16.8 261 169 41.86 7.2 3,637 361
Penticton CY 32,877 31,909 3.0 16,457 15,234 42.10 780.9 133 25
Nicola Mameet 1 IRI 603 483 24.8 208 201 46.03 13.1 2,758 303
Cowichan Valley A RDA 4,393 4,073 7.9 1,890 1,768 49.31 89.1 770 108
Nanaimo G RDA 7,158 7,023 1.9 3,421 3,168 49.34 145.1 528 72
Bowen Island IM 3,402 3,362 1.2 1,760 1,345 50.14 67.9 931 138
Ashcroft VL 1,628 1,664 -2.2 803 758 50.90 32.0 1,537 221
One Hundred Mile House DM 1,886 1,885 0.1 908 829 53.29 35.4 1,380 199
Vanderhoof DM 4,480 4,064 10.2 1,791 1,705 54.83 81.7 761 104
Prince Rupert CY 12,508 12,815 -2.4 5,820 4,980 54.93 227.7 314 46
Clearwater DM 2,331 2,225 A 4.8 1,068 987 55.68 41.9 1,204 178
Comox Valley B (Lazo North) RDA 6,939 6,970 A -0.4 3,116 2,912 56.72 122.3 545 75
Sooke DM 11,435 9,699 A 17.9 4,986 4,505 56.72 201.6 347 51
Terrace CY 11,486 11,320 1.5 4,861 4,536 57.36 200.3 345 50
Nanaimo B RDA 4,045 4,050 -0.1 2,968 2,075 57.73 70.1 817 115
Nanaimo A RDA 6,908 6,751 2.3 3,066 2,901 59.70 115.7 550 76
Rossland CY 3,556 3,278 8.5 1,685 1,468 59.79 59.5 899 132
Kimberley CY 6,652 6,139 8.4 3,418 2,946 60.62 109.7 573 78
Chetwynd DM 2,635 2,633 0.1 1,119 1,027 63.04 41.8 1,103 164
Coldstream DM 10,314 9,471 8.9 4,023 3,798 66.28 155.6 386 56
Metchosin DM 4,803 4,795 0.2 1,898 1,783 71.09 67.6 732 101
Houston DM 3,147 3,163 -0.5 1,402 1,264 72.94 43.1 975 144
Powell River E RDA 426 359 18.7 290 245 73.32 5.8 3,211 334
Summerland DM 11,280 10,828 4.2 5,173 4,779 74.06 152.3 350 52
Kootenay 1 IRI 104 159 -34.6 33 33 74.32 1.4 4,345 457
Nanaimo E RDA 5,674 5,462 3.9 2,892 2,587 75.17 75.5 645 85
Skeetchestn IRI 253 258 -1.9 120 102 80.14 3.2 3,801 373
Cowichan Valley H RDA 2,332 2,269 A 2.8 1,108 1,017 83.09 28.1 1,203 177
Pitt Meadows CY 17,736 15,623 13.5 7,013 6,718 86.51 205.0 234 37
West Vancouver DM 42,694 42,131 1.3 18,670 17,074 87.26 489.3 111 21
Okanagan (Part) 1 IRI 2,604 2,192 18.8 1,750 1,229 90.06 28.9 1,115 166
Burnaby CY 223,218 202,799 10.1 91,383 86,839 90.61 2,463.5 20 3
Nanaimo CY 83,810 78,692 6.5 38,800 36,204 91.30 918.0 63 13
Fort Nelson 2 IRI 457 359 27.3 162 143 91.88 5.0 3,136 327
Alberni-Clayoquot B RDA 456 476 -4.2 213 196 92.29 4.9 3,142 328
Douglas Lake 3 IRI 158 204 -22.5 63 63 94.75 1.7 4,147 425
Vernon CY 38,150 35,979 A 6.0 18,244 16,430 95.76 398.4 118 22
Fraser Valley G RDA 1,764 1,914 -7.8 1,015 700 97.07 18.2 1,456 207
Saanich DM 109,752 108,265 1.4 49,670 45,390 103.78 1,057.6 44 8
Squamish DM 17,158 14,949 14.8 6,953 6,520 104.88 163.6 242 39
Elkford DM 2,523 2,463 2.4 1,437 1,019 108.42 23.3 1,134 170
Lax Kw'alaams 1 IRI 678 679 -0.1 311 235 109.30 6.2 2,604 295
Central Kootenay I RDA 2,570 2,415 6.4 1,166 1,079 109.50 23.5 1,127 169
Vancouver CY 603,502 578,041 4.4 286,742 264,573 114.97 5,249.1 8 1
Lake Country DM 11,708 9,606 21.9 5,217 4,533 122.19 95.8 338 48
Coquitlam CY 126,456 E 114,565 10.4 E 48,083 45,553 122.30 1,034.0 39 6
West Kelowna DM 30,892 27,214 A 13.5 13,034 11,803 123.51 250.1 139 27
Powell River B RDA 1,488 1,489 -0.1 831 675 128.87 11.5 1,615 232
Richmond CY 190,473 174,461 9.2 71,170 67,976 129.27 1,473.5 25 4
Osoyoos 1 IRI 628 599 4.8 298 282 130.38 4.8 2,717 300
Cowichan Valley E RDA 3,854 3,878 -0.6 1,600 1,528 134.83 28.6 852 124
Strathcona B RDA 1,007 1,042 -3.4 725 501 135.60 7.4 2,064 268
Kamloops 1 IRI 2,577 1,786 44.3 1,262 1,136 136.85 18.8 1,125 168
Campbell River CY 31,186 29,572 5.5 14,281 13,423 143.12 217.9 136 26
Sunshine Coast D RDA 3,244 3,307 -1.9 1,623 1,366 143.64 22.6 961 142
Salmon Arm CY 17,464 16,012 9.1 7,755 7,349 155.28 112.5 239 38
Mackenzie DM 3,507 4,539 -22.7 1,890 1,513 155.41 22.6 907 134
Wells DM 245 236 3.8 183 129 158.28 1.5 3,831 379
North Vancouver DM 84,412 82,562 2.2 31,741 30,553 160.76 525.1 61 12
Port Edward DM 544 577 -5.7 239 205 168.01 3.2 2,888 312
Kent DM 5,664 4,738 E 19.5 E 2,192 2,054 168.39 33.6 646 86
Delta DM 99,863 96,635 A 3.3 35,781 34,755 180.11 554.4 51 10
Capital F RDA 10,234 9,640 6.2 5,653 4,662 183.03 55.9 392 57
Alberni-Clayoquot F RDA 1,916 1,882 1.8 871 835 186.57 10.3 1,365 195
Sparwood DM 3,667 3,618 1.4 1,953 1,588 191.01 19.2 878 129
Capital G RDA 4,868 5,101 -4.6 4,948 2,531 191.22 25.5 724 97
Penticton 1 IRI 1,667 1,470 13.4 778 742 194.67 8.6 1,509 217
North Cowichan DM 28,807 27,557 4.5 12,686 12,056 195.54 147.3 148 29
Kelowna CY 117,312 107,035 A 9.6 54,760 49,668 211.82 553.8 43 7
Fraser Valley D RDA 1,346 1,296 3.9 494 469 220.19 6.1 1,720 244
Capital H (Part 1) RDA 4,173 E 4,250 -1.8 E 2,167 1,761 221.58 18.8 797 112
Mission DM 36,426 34,505 5.6 13,820 12,787 225.70 161.4 123 23
Kootenay Boundary A RDA 1,845 1,989 -7.2 779 751 238.23 7.7 1,411 201
Okanagan-Similkameen B RDA 1,140 1,082 5.4 502 473 238.30 4.8 1,909 257
Kitimat DM 8,335 8,987 -7.3 4,280 3,630 240.01 34.7 454 64
Whistler DM 9,824 9,248 6.2 9,239 3,900 240.40 40.9 406 60
Spallumcheen DM 5,055 4,960 1.9 2,026 1,948 255.77 19.8 703 93
Okanagan-Similkameen A RDA 1,892 E 1,921 -1.5 E 913 773 259.70 7.3 1,377 198
Chilliwack CY 77,936 69,217 12.6 32,059 30,432 261.50 298.0 71 15
Nanaimo F RDA 7,422 6,680 11.1 3,548 3,247 264.37 28.1 512 71
Maple Ridge DM 76,052 68,949 10.3 29,158 28,044 266.78 285.1 72 16
Nanaimo H RDA 3,509 3,474 1.0 2,279 1,638 277.41 12.6 906 133
Cowichan Valley G RDA 2,221 2,249 -1.2 1,318 993 294.69 7.5 1,237 181
Kamloops CY 85,678 80,376 6.6 36,949 35,022 299.23 286.3 59 11
North Okanagan C RDA 3,872 3,912 A -1.0 2,168 1,462 299.79 12.9 847 123
Powell River D RDA 1,053 1,107 -4.9 710 533 300.40 3.5 2,009 262
Central Coast D RDA 384 421 -8.8 201 177 304.51 1.3 3,347 340
Cowichan Valley B RDA 8,127 7,562 7.5 3,421 3,066 306.50 26.5 469 66
Langley DM 104,177 93,726 11.2 39,114 37,237 308.03 338.2 49 9
Surrey CY 468,251 394,976 18.6 163,986 152,847 316.41 1,479.9 12 2
Prince George CY 71,974 70,981 E 1.4 E 31,797 29,261 318.26 226.1 76 17
Logan Lake DM 2,073 2,162 -4.1 1,079 964 325.33 6.4 1,296 186
Central Coast E RDA 95 135 -29.6 58 50 359.98 0.3 4,389 464
Abbotsford CY 133,497 124,258 A 7.4 49,917 46,452 375.55 355.5 35 5
Sunshine Coast F RDA 2,015 2,235 -9.8 1,868 886 381.08 5.3 1,328 190
Central Kootenay F RDA 3,976 3,730 6.6 1,894 1,682 404.46 9.8 830 121
Okanagan-Similkameen C RDA 3,473 3,874 A -10.4 1,541 1,421 446.56 7.8 913 136
North Okanagan B RDA 3,046 3,211 -5.1 1,341 1,184 488.58 6.2 997 147
Okanagan-Similkameen E RDA 1,844 2,010 -8.3 937 750 492.05 3.7 1,413 202
Comox Valley A RDA 6,899 6,973 A -1.1 4,001 3,223 492.72 14.0 551 77
Cowichan Valley I RDA 1,111 1,171 A -5.1 884 546 505.79 2.2 1,943 259
Columbia-Shuswap C RDA 7,662 7,695 -0.4 4,807 3,406 506.34 15.1 490 70
Kootenay Boundary C RDA 1,391 1,435 -3.1 1,511 626 529.66 2.6 1,688 240
Stewart DM 494 496 -0.4 379 217 552.08 0.9 3,026 322
Okanagan-Similkameen F RDA 2,100 2,011 4.4 851 788 569.00 3.7 1,284 184
Peace River C RDA 6,398 6,350 0.8 2,409 2,339 581.02 11.0 583 79
Fraser-Fort George E RDA 479 502 -4.6 269 220 614.87 0.8 3,075 325
Powell River C RDA 2,014 2,074 -2.9 1,155 923 642.69 3.1 1,330 191
Fraser-Fort George D RDA 4,175 4,361 -4.3 1,727 1,637 668.56 6.2 796 111
Columbia-Shuswap D RDA 4,047 3,899 3.8 1,821 1,624 693.98 5.8 816 114
Central Kootenay C RDA 1,372 1,284 6.9 659 604 741.48 1.9 1,703 242
Fraser Valley E RDA 3,358 3,481 -3.5 2,084 1,424 749.56 4.5 939 141
Kootenay Boundary B RDA 1,395 1,418 -1.6 656 630 776.72 1.8 1,684 239
Cariboo A RDA 6,250 5,859 6.7 2,634 2,537 779.40 8.0 597 80
Central Kootenay E RDA 3,781 3,716 1.7 1,985 1,661 802.75 4.7 863 126
Greater Vancouver A RDA 13,035 E 11,050 18.0 E 6,063 5,041 815.59 16.0 300 45
Hudson's Hope DM 970 1,012 -4.2 495 417 827.36 1.2 2,121 272
Cariboo D RDA 2,988 3,073 -2.8 1,400 1,235 852.76 3.5 1,009 149
Okanagan-Similkameen D RDA 5,717 5,913 -3.3 2,845 2,436 919.17 6.2 633 83
Comox Valley C (Puntledge - Black Creek) RDA 8,325 8,099 A 2.8 3,854 3,373 1,074.61 7.7 457 65
Nanaimo C RDA 2,834 2,508 13.0 1,086 1,036 1,099.01 2.6 1,050 156
Central Okanagan J RDA 1,947 1,758 A 10.8 1,540 859 1,172.69 1.7 1,359 193
Central Okanagan RDA 3,795 3,650 A 4.0 1,655 1,518 1,246.51 3.0 860 125
Capital H (Part 2) RDA 178 E 234 -23.9 E 114 84 1,268.92 0.1 4,078 416
Cariboo L RDA 4,177 4,316 -3.2 3,141 1,884 1,269.81 3.3 795 110
Sunshine Coast B RDA 2,675 2,558 4.6 1,719 1,167 1,274.44 2.1 1,097 163
Fraser-Fort George A RDA 3,362 3,275 2.7 1,477 1,281 1,381.72 2.4 938 140
Alberni-Clayoquot D RDA 1,701 2,027 -16.1 1,192 775 1,402.13 1.2 1,491 213
Cariboo B RDA 4,006 3,858 3.8 1,766 1,631 1,414.62 2.8 823 118
Central Kootenay G RDA 1,597 1,605 -0.5 794 723 1,515.39 1.1 1,557 223
Mount Waddington C RDA 756 736 2.7 481 331 1,518.28 0.5 2,455 284
Columbia-Shuswap E RDA 1,335 1,528 -12.6 1,124 605 1,531.98 0.9 1,731 245
Thompson-Nicola P (Rivers and the Peaks) RDA 3,620 3,655 A -1.0 1,876 1,525 1,549.60 2.3 887 130
Tumbler Ridge DM 2,710 2,454 10.4 1,510 1,158 1,558.97 1.7 1,082 159
Strathcona D (Oyster Bay - Buttle Lake) RDA 4,037 4,326 A -6.7 1,811 1,693 1,591.29 2.5 819 116
Central Kootenay B RDA 4,464 4,575 -2.4 2,072 1,774 1,615.93 2.8 762 105
Alberni-Clayoquot A RDA 192 303 -36.6 342 104 1,621.57 0.1 4,030 409
Central Kootenay A RDA 2,030 2,041 -0.5 1,419 977 1,691.74 1.2 1,315 187
Central Kootenay J RDA 2,996 2,792 7.3 1,419 1,249 1,694.10 1.8 1,006 148
Cariboo E RDA 4,129 4,336 -4.8 1,826 1,681 1,748.90 2.4 806 113
North Okanagan F RDA 3,938 4,091 -3.7 2,176 1,632 1,769.01 2.2 834 122
North Okanagan D RDA 2,848 2,837 0.4 1,245 1,141 1,792.44 1.6 1,046 155
Cowichan Valley F RDA 1,649 1,685 A -2.1 870 712 1,792.58 0.9 1,520 219
Sunshine Coast A RDA 2,678 2,624 2.1 2,301 1,323 1,901.62 1.4 1,094 162
Thompson-Nicola L RDA 3,049 2,981 2.3 1,469 1,299 1,917.22 1.6 996 146
Nisga'a NL 1,909 1,919 A -0.5 690 590 1,955.86 1.0 1,370 196
Fraser Valley F RDA 1,303 1,339 -2.7 754 524 2,019.99 0.6 1,755 250
Kootenay Boundary D RDA 3,187 3,176 0.3 1,436 1,368 2,118.62 1.5 969 143
Okanagan-Similkameen G RDA 2,314 2,308 0.3 1,423 1,035 2,122.37 1.1 1,212 180
Fraser Valley A RDA 442 478 -7.5 272 229 2,329.43 0.2 3,186 332
Thompson-Nicola N RDA 749 839 -10.7 422 316 2,346.81 0.3 2,469 285
Mount Waddington B RDA 81 150 -46.0 97 51 2,583.79 0.0 4,454 480
Cariboo H RDA 1,569 1,744 -10.0 1,002 736 2,602.65 0.6 1,571 224
North Okanagan E RDA 939 934 0.5 476 409 2,605.78 0.4 2,163 274
Columbia-Shuswap F RDA 2,368 2,731 -13.3 3,221 1,173 2,656.93 0.9 1,192 175
Cariboo G RDA 4,955 4,974 -0.4 2,550 2,121 2,682.76 1.8 716 95
East Kootenay B RDA 1,746 1,819 -4.0 1,159 727 2,782.59 0.6 1,469 209
Fraser-Fort George C RDA 3,434 3,217 6.7 1,537 1,252 2,806.58 1.2 925 137
Skeena-Queen Charlotte A RDA 29 52 -44.2 32 20 2,943.95 0.0 4,703 552
Squamish-Lillooet D RDA 836 839 -0.4 537 367 3,041.63 0.3 2,312 277
Fraser Valley B RDA 721 796 -9.4 641 335 3,087.17 0.2 2,524 288
Alberni-Clayoquot C RDA 433 401 8.0 437 180 3,205.41 0.1 3,204 333
Central Kootenay H RDA 4,289 4,319 -0.7 2,252 1,941 3,290.70 1.3 783 109
Thompson-Nicola J (Copper Desert Country) RDA 1,560 1,609 -3.0 924 655 3,294.52 0.5 1,578 227
Mount Waddington D RDA 272 304 -10.5 265 124 3,336.28 0.1 3,734 370
Skeena-Queen Charlotte E RDA 317 402 -21.1 276 150 3,417.53 0.1 3,568 356
Squamish-Lillooet B RDA 359 E 575 -37.6 E 275 168 3,467.47 0.1 3,436 345
Bulkley-Nechako B RDA 2,102 2,154 -2.4 888 779 3,632.09 0.6 1,282 183
Fraser Valley C RDA 973 952 2.2 1,062 418 3,668.48 0.3 2,116 271
Bulkley-Nechako A RDA 5,391 5,290 1.9 2,239 2,020 3,677.86 1.5 670 90
Squamish-Lillooet A RDA 224 207 8.2 527 115 3,715.03 0.1 3,906 389
Thompson-Nicola M RDA 1,823 1,797 1.4 1,057 791 3,854.82 0.5 1,427 203
Powell River A RDA 1,008 914 10.3 1,451 511 3,892.76 0.3 2,062 267
Central Coast C RDA 588 556 5.8 313 280 3,974.49 0.1 2,792 307
East Kootenay E RDA 1,634 1,731 -5.6 1,052 731 4,261.00 0.4 1,531 220
Kootenay Boundary E RDA 1,970 2,234 -11.8 3,584 894 4,292.83 0.5 1,350 192
Central Kootenay K RDA 1,759 1,800 -2.3 1,147 826 4,380.24 0.4 1,461 208
Bulkley-Nechako D RDA 1,734 1,682 A 3.1 1,056 756 4,403.58 0.4 1,474 210
East Kootenay C RDA 5,713 5,804 A -1.6 2,660 2,264 4,532.79 1.3 635 84
East Kootenay A RDA 1,899 1,873 1.4 1,430 800 4,603.05 0.4 1,374 197
East Kootenay G RDA 1,412 1,563 -9.7 955 637 4,665.82 0.3 1,668 238
Okanagan-Similkameen H RDA 1,768 2,105 A -16.0 1,860 844 4,808.60 0.4 1,453 206
Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters) RDA 283 269 5.2 188 140 5,136.00 0.1 3,707 369
Thompson-Nicola O (Lower North Thompson) RDA 1,335 1,546 A -13.6 924 605 5,392.05 0.2 1,731 245
Bulkley-Nechako F RDA 3,702 3,137 18.0 1,660 1,355 5,396.02 0.7 873 127
Squamish-Lillooet C RDA 1,804 1,887 -4.4 1,142 761 5,570.39 0.3 1,434 204
Thompson-Nicola I (Blue Sky Country) RDA 1,256 1,271 A -1.2 715 566 5,740.81 0.2 1,794 252
Central Kootenay D RDA 1,413 1,525 -7.3 1,015 647 5,786.18 0.2 1,667 237
East Kootenay F RDA 2,635 2,939 -10.3 3,727 1,110 6,096.54 0.4 1,103 164
Skeena-Queen Charlotte D RDA 524 607 -13.7 315 229 6,434.47 0.1 2,942 317
Skeena-Queen Charlotte C RDA 147 37 297.3 107 46 6,525.56 0.0 4,179 428
Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau) RDA 1,074 E 1,384 A -22.4 E 1,385 526 6,655.01 0.2 1,979 261
Thompson-Nicola A (Wells Gray Country) RDA 1,536 1,672 A -8.1 820 706 7,099.19 0.2 1,588 228
Strathcona A RDA 807 829 A -2.7 479 357 7,132.15 0.1 2,364 279
Cariboo C RDA 1,225 1,164 5.2 563 522 7,385.52 0.2 1,821 253
Kitimat-Stikine B RDA 1,507 1,618 -6.9 774 660 7,393.30 0.2 1,602 230
Strathcona C RDA 2,601 2,472 5.2 1,690 1,203 9,238.49 0.3 1,117 167
Kitimat-Stikine C (Part 1) RDA 2,696 2,822 -4.5 1,333 1,083 9,652.93 0.3 1,087 161
Cariboo F RDA 4,564 4,384 4.1 2,191 1,901 9,760.31 0.5 748 103
Columbia-Shuswap B RDA 552 706 -21.8 339 240 9,776.65 0.1 2,865 311
Peace River D RDA 5,479 5,749 -4.7 2,252 2,003 11,709.25 0.5 662 88
Cariboo I RDA 1,511 1,661 -9.0 732 639 11,947.04 0.1 1,601 229
Fraser-Fort George F RDA 1,207 1,284 -6.0 603 527 12,506.14 0.1 1,841 254
Mount Waddington A RDA 981 1,119 A -12.3 592 445 12,703.11 0.1 2,100 269
Kitimat-Stikine F RDA 328 409 A -19.8 175 140 12,985.42 0.0 3,535 350
Columbia-Shuswap A RDA 3,065 3,097 -1.0 1,798 1,324 13,458.29 0.2 992 145
Cariboo K RDA 494 552 -10.5 306 219 13,678.55 0.0 3,026 322
Bulkley-Nechako G RDA 975 1,059 -7.9 519 397 14,446.68 0.1 2,113 270
Fraser-Fort George H RDA 1,665 1,877 -11.3 903 686 14,939.90 0.1 1,510 218
Bulkley-Nechako E RDA 1,507 1,771 A -14.9 872 606 15,897.50 0.1 1,602 230
Peace River E RDA 2,764 3,031 -8.8 1,292 1,056 16,356.25 0.2 1,065 157
Fraser-Fort George G RDA 317 349 -9.2 333 152 17,259.60 0.0 3,568 356
Kitimat-Stikine C (Part 2) RDA 5 5 0.0 3 3 18,042.17 0.0 4,853 615
Central Coast A RDA 129 138 -6.5 117 57 19,825.73 0.0 4,246 437
Kitimat-Stikine A RDA 35 46 -23.9 43 12 25,307.95 0.0 4,664 541
Bulkley-Nechako C RDA 1,429 1,355 5.5 704 599 25,580.79 0.1 1,658 236
Cariboo J RDA 600 808 -25.7 601 297 25,931.50 0.0 2,764 304
Kitimat-Stikine D RDA 248 91 172.5 131 97 28,136.98 0.0 3,819 377
Northern Rockies RGM 4,987 E 5,702 A -12.5 E 2,271 1,985 85,014.52 0.1 711 94
Peace River B RDA 5,552 5,538 0.3 1,785 1,610 86,103.81 0.1 656 87
Stikine Region RDA 402 373 A 7.8 462 224 118,648.44 0.0 3,289 338

Symbols

···
not applicable
excludes census data for one or more incompletely enumerated Indian reserves or Indian settlements. For further information, refer to Notes.
incompletely enumerated Indian reserve or Indian settlement. For further information, refer to Notes.
A
adjusted figure due to boundary change. For further information, refer to Content considerations.
E
use with caution. For further information, refer to Cautionary note.
Download

Download data as displayed in the Data table tab

Related data
Date modified: